logo_rj

Ryssjärn MCK
Klubben för dig som kör ryskt järn

Vår klubb bygger på kamratskap. Vi ställer upp för varandra och engagerar oss i både våra kamraters och våra ryssjärns öden. Vi åker på långturer,  dagsturer, arrangerar träffar och mekarstunder och mycket mer. Varje medlem bidrar med 500 kronor. Det är en engångsavgift som går till klubbkassan. Behöver klubben pengar åker kollekten fram.

Du träffar fantastiska gubs och gums
Du kommer få värdefulla tips om reservdelar och reparationer
Du kommer att få chansen att vara med på oförglömliga träffar
Du bidrar själv och utvecklar klubben tillsammans med oss
Du får bära klubbloggan

medlemskort

Vill du bli medlem i klubben börjar du med att läsa igenom våra regler här nedan. Om du tror att du funkar med oss tar du kontakt med Mikael Hackman:  hackman@rjmck.se

KLUBBREGLER
Uppdaterat november 2018

1. Klubben
A. Vi är en aktiv klubb för de som kör sovjetiska, ukrainska, ryska eller kinesiska motorcyklar. Vi är inte med i SMC eller andra liknande sammanslutningar utan sköter oss själva.
B. Vi välkomnar samarbete med andra klubbar under förutsättning att samarbetet sker utan risk förklubbens rykte, oberoende, eller handlingsfrihet.
C. Som medlem är du aktiv i klubben genom att delta på träffar, resor, garageträffar eller liknande aktiviteter. Naturligtvis följer du med oss på Facebookgruppen.

2. Klubbens syfte
A. Vi utvecklar kamratskap och intresse för våra motorcyklar och skapar tillsammans aktiviteter för medlemmarna.
B. Vi ska ha kul.

3. Klubbmedlemmen
A. Deltar aktivt i klubbens aktiviteter.
B. Respekterar sina klubbkamrater.
C. Håller alltid en kamratlig ton.
D. Ställer upp för sina klubbkamrater i mån av förmåga.
E. Uppför dig respektfullt mot din omgivning när du representerar klubben
F. Om du är med i en annan MC-klubb meddelar du detta till styret. Om konflikt skulle uppstå. tar styret ställning till detta.

4. Fullvärdig klubbmedlem i RJMCK
A. Medlem betalar en fast inträdesavgift som fastslås av styret. Pengarna går oavkortat till klubbverksamheten. Beloppet som för närvarande gäller är 500 kr. Behöver kassan förstärkas meddelas detta.
B. För att bli klubbmedlem har du eller din anhöriga en motorcykel av våra märken
C. Alla medlemmar som önskar klubbmedlemskap blir medlem på prov. Som provmedlem kommer du kunna delta fullt ut i klubbens verksamheter. Provperioden blir 6 månader.
D. För att bli klubbmedlem deltar du i någon av klubbens aktiviteter. (Undantag kan göras av geografiska skäl) Naturligtvis upprätthåller du engagemanget även efter 6-månadersperioden.
E. Det åligger varje klubbmedlem att uppdatera sig genom facebookgruppen.
F. Om en redan fullvärdig medlem inte deltagit i någon av klubbens aktiviteter under en ettårsperiod efter medlemskap, erbjuds medlemmen istället intressemedlemskap eller får lämna klubben.
G. Önskar en medlem ta en paus från medlemskapet meddelar denne styret.

5. Intressemedlemskap
A. Som intressemedlem har du inte samma krav på deltagande. Du behöver inte heller ha en motorcykel av våra märken
B. Intressemedlemskapet kostar 200 kronor per år.
C. Intressemedlem kan inte delta i klubbens facebookgrupp men får inbjudan till aktiviteter via hemsidan, eller via den öppna facebooksidan.
D. Intressemedlem kan ansöka om fullt medlemskap och räkna av inbetalt belopp. Även här gäller 6-månadersregeln.

6. Organisation
A. Klubb leds av en styrelse som vi kallar styret och består för närvarande av 5 medlemmar.
B. Styret har beslutanderätt i alla klubbens angelägenheter.
C. Klubbens fullvärdiga medlemmar kan nominera medlem i det fall en medlem i styret önskar avsluta sitt engagemang
D. Styret beslutar självt om sin interna arbetsordning
E. Styrelsen offentliggör ändringar i regelverket på klubbens facebooksida, hemsidan eller via mail.

7. Klubbinformation
A. Klubbens huvudsakliga interna informationskanal är Facebookgruppen. I övriga fall används e-postlista eller telefon.
B. Klubbens huvudsakliga externa informationskanal är hemsidan. rjmck.se

9. Uppsägning, konflikt eller eller uteslutning
A. Om du önskar träda ur klubben meddelar du medlemsansvarig. (Ingen återbetalning sker)
B. Om medlem ändå missköter sig eller på annat sätt skadar eller belastar klubben eller dess medlemmar, kan denne uteslutas med omedelbar verkan i annat fall utdelas en varning.
C. Om någon uppfattar sig orättvist behandlad eller uppfattar missförhållanden kontaktar denne någon i styret.